Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Με την αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα  της ΑΚΘ ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο κεφαλής τραχήλου μπορούν πλέον να ιαθούν. Έτσι η ποιότητα ζωής των επιζώντων αποτελεί προτεραιότητα στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών και είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει  ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος. Μέλημα μας πλέον δεν αποτελεί μόνο η ίαση της νόσου αλλά και η διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς χωρίς εκπτώσεις στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Πολυάριθμες μελέτες και μεταναλύσεις τους απέδειξαν την υπεροχή των σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών  μεθόδων σε σχέση με τις παλιότερες τεχνικές όπου τα πεδία θεραπείας

H Συμβολή του PET-CT στο σχεδιασμό 3D ή 4D Συμμόρφου, IMRT Ακτινοθεραπείας

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) σε συνδυασμό με την αξονική τομογραφία (CT) σε ένα υβριδικό σύστημα (PET/CT) είναι η τελευταία κατάκτηση της απεικόνισης. Η PET/CT αποδεικνύεται ένα ανεκτίμητο εργαλείο στην νευρολογία, την καρδιολογία και ιδιαίτερα την ογκολογία.
Η συμβολή της  PET/CT στην ογκολογία αφορά τη διάγνωση, την σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση της νόσου, στην  εκτίμηση της ανταπόκρισης της νόσου στην θεραπευτική αγωγή, στην πρώιμη διάγνωση της υποτροπής, καθώς και στον καθορισμό των ακτινοθεραπευτικών πεδίων. Στο 1/3 περίπου των ογκολογικών ασθενών η αγωγή μεταβάλλεται μετά από την απεικόνιση με PET/CT.
Τα τελευταία χρόνια σημαντική είναι η συμβολή της PET/CT στην ακτινοθεραπεία για τον

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Μαγνητική Αγγειογραφία - MRA


Είναι μία πολύπλοκη τεχνική που έχει στόχο της την δημιουργία αγγειογραφικών εικόνων.
Η μαγνητική αγγειογραφία (MRA) βασίζεται στο ότι η ροή είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το σήμα στο μαγνητικό συντονισμό. Τα αποτελέσματα της MRA εξαρτώνται από τον τρόπο διέγερσης των πρωτονίων και την φύση της ροής του αίματος. Έτσι τα αιμοφόρα αγγεία παρουσιάζουν είτε υψηλής είτε χαμηλής έντασης σήμα.
Για τη δημιουργία ενός MR σήματος απαιτείται ενέργεια με τη μορφή ενός ραδιοπαλμού (RF) που ονομάζεται παλμός διέγερσης και έχει σαν αποτέλεσμα τη μετακίνηση της μαγνήτισης από το διάμηκες επίπεδο στο εγκάρσιο. Το μέγεθος αυτής της διέγερσης σχετίζεται με τη διάρκεια και το πλάτος του ραδιοπαλμού και καλείται γωνία πρόσπτωσης (Flip Angle). Μετά τη διέγερση το άνυσμα της μαγνήτισης επιστρέφει στην αρχική του θέση ελευθερώνοντας ενέργεια που ανιχνεύεται σαν σήμα

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Προηγμένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου


Η εφαρμογή προηγμένων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών στους ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου επαναπροσδιορίζει τις τοπικοπεριοχικές παρενέργειες των ανατομικών δομών της περιοχής.


Ο σκοπός της μελέτης ήταν η συσχέτιση των πολύπλοκων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών με το βαθμό τοξικότητας και τον καταμερισμό της τοξικότητας σε ανατομικό επίπεδο.


Τριάντα ασθενείς με ιστολογικά αποδεδειγμένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας για πρώιμες  αντιδράσεις και τοξικότητα σχετιζόμενη με τη θεραπεία

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Καρκίνος του ρινοφάρυγγα και ΙΜRT

Η ακτινοθεραπεία  αποτελεί και τη μόνη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ρινοφάρυγγα, για΄αυτό το λόγο αποτέλεσε από πολύ νωρίς ένα πολύ καλό μοντέλο για την εφαρμογή προηγμένων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών. Η διαμορφούμενης έντασης ΑΚΘ ( IMRT) αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της σύμμορφης τεχνικής 3D-CRT όπου  χρησιμοποιούνται  πολύπλοκα λογισμικά σχεδιασμού πλάνου θεραπείας δημιουργώντας πεδία θεραπείας με διαφορετικής έντασης δέσμες ακτινοβολίας. Συνδυασμοί  διαφόρων  υποπεδίων τα οποία ακτινοβολούνται με διαφορετική ένταση δημιουργούν τη βέλτιστη κατανομή της δόσης στον όγκο και στους υγιείς ιστούς που μεταφράζεται σε κλινικά

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑΠολύποδες στις φωνητικές χορδές
(ενδοσκοπική εικόνα)
Ο καρκίνος του λάρυγγα αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο αφού ακόμα και σε προχωρημένα στάδια έχει σχετικά υψηλά ποσοστά ίασης εάν αντιμετωπιστεί σωστά. Εξαιτίας των ποσοστών αυτών ο καρκίνος του λάρυγγα θεωρείται ως η καλύτερη εφαρμογή της ιδέας της διατήρησης του οργάνου στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή. Σκοπός του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου δεν είναι πλέον μόνο η ίαση του ασθενούς αλλά και η άριστη λειτουργία του οργάνου όπως η διατήρηση της φωνής. Οι προηγμένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές εγγυώνται πλέον όχι μόνο για τη διατήρηση του λάρυγγα αλλά και για την άριστη λειτουργία του σε αντιδιαστολή με τη λίαν τραυματική εμπειρία της λαρυγγεκτομής (απώλεια φωνής και μόνιμη τραχειοστομία) τόσο για τον ασθενή όσο και για το οικείο περιβάλλον του.

Τις προηγούμενες δεκαετίες ο καρκίνος του λάρυγγα αντιμετωπιζόταν είτε με χειρουργική

Τεχνικές Ακτινοθεραπείας Rapid Arc και VMAT


Το RapidArc είναι μία νέα επαναστατική τεχνική ακτινοθεραπείας.  Ένα μοναδικό πλεονέκτημα της Varian Medical Systems που βελτιστοποιεί την κατανομή της δόσης, ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τον χρόνο της θεραπείας.  Είναι ένας συνδυασμός τοξοθεραπείας, sliding window dynamic ΙΜRT και μεταβολή διάφορων άλλων παραμέτρων, καθιστώντας το την state of Art τεχνική.
Με το RapidArc προφυλάσσονται ακόμα περισσότερο οι υγιείς ιστοί και μπορούμε να ακτινοβολήσουμε τον όγκο δίδοντας τα Gy που πρέπει, με λιγότερα MU από τις άλλες θεραπείες.  Η θεραπεία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 2 λεπτά προσδίδοντας μεγάλα οφέλη στον ασθενή (π.χ. ελαχιστοποίηση της πιθανότητας κίνησης - ακρίβεια ακτινοβόλησης) και ταυτόχρονα δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού ασθενών ανά

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Η Συμβολή της F-18 FDG-PET/CT στον μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονος


Η πρωτοποριακή διαγνωστική μέθοδος της ποζιτρονιακής τομογραφίας ή ακόμη καλύτερα η εξέλιξη της, ο συνδυασμός με τη κλασσική αξονική τομογραφία έφερε πολλά οφέλη τόσο στη διάγνωση και σταδιοποίηση των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος, όσο και στον ακριβέστερο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας. Σημαντική είναι επίσης και η συμβολή της F-18 FDG-PET/CT στην εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Σε κλινικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η ανταπόκρισης της νόσου που καταγράφεται στη F-18 FDG-PET/CT θεωρείτε σημαντικό προγνωστικό κριτήριο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες εντατικοποιημένης θεραπευτικής αγωγής και των υψηλών στόχων

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ : ΨΕΥΔΟΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Ο ΨΕΥΔΟΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΧΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.Αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης έχουμε σε πολλές περιπτώσεις. Τα κύρια συμπτώματα είναι διπλωπίες, διαταραχές οπτικής οξύτητας, κεφαλαλγία, θάμπωση όρασης.
Ιδιαίτερα συνηθισμένη η εικόνα αυτή είναι στην αύξηση του βάρους. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται πιο τακτικά στις έγκυες γυναίκες ή σε άντρες που έχουν αύξηση του βάρους λόγω υπερσιτισμού ή λήψης φαρμάκων.
Η διάγνωση του ψευδοόγκου του εγκεφάλου γίνεται με την μαγνητική τομογραφία

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Μαγνητικός τομογράφος ανοικτού τύπου για κτηνιατρική χρήση που αποτελεί την εξέταση επιλογής για παθήσεις του Κ.Ν.Σ (Κεντρικού Νευρικού Συστήματος) και του μυοσκελετικού καθώς επίσης και για παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος.

Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου
Ανοικτού τύπου μαγνητικός τομογράφος εξειδικευμένος για κτηνιατρική χρήση.
  • Καλύπτει τις ανάγκες σε κατοικίδια ζώα και άλογα .
  • Η τοποθέτηση (positioning)  του ασθενούς είναι εξαιρετικά εύκολη και γρήγορη, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται χρόνος και να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος της εξέτασης.
  • Δυνατή η άμεση παρέμβαση του κτηνίατρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
  • Ο Vet- MR Grande περιλαμβάνει πλήρη σειρά πηνίων, ειδικά σχεδιασμένα για προσαρμογή στις ανατομικές δομές κατοικιδίων και αλόγων.
  • Διαθέτει μεγάλο εύρος πρωτοκόλλων, πλήρως προσαρμοσμένων στις κτηνιατρικές

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Νέα πρωτοποριακή τεχνική, περιορίζει την διάρκεια της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού

Χάρη σε μία νέα πρωτοποριακή τεχνική που επινόησαν Βρετανοί επιστήμονες, οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού θα έχουν τη δυνατότητα να μην υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για αρκετές εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Αρκεί μια δόση ακτινοθεραπείας, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, για την εξουδετέρωση του καρκινικού όγκου, και μάλιστα χωρίς παρενέργειες για τους ασθενείς, επισημαίνουν ερευνητές του University College του Λονδίνου, που εφήρμοσαν την τεχνική σε περισσότερους από δύο χιλιάδες ασθενείς με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.


Με την εφαρμογή της επαναστατικής μεθόδου, περιορίζονται σημαντικά οι λίστες αναμονής

Στο Βόλο κινητή μονάδα μαστογραφίας

Η κινητή μονάδα μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, που χρηματοδοτείται από την τοπική βιομηχανία "ΕΥΡΗΚΑ", θα βρίσκεται στο Βόλο από Τρίτη 21 Ιουνίου έως και 14 Ιουλίου, για τη διενέργεια δωρεάν μαστογραφιών σε γυναίκες της περιοχής.
Οι γυναίκες που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να τηλεφωνούν στο γραφείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα τηλέφωνα: 2421029576 και 2421022745 δηλώνοντας την περιοχή, τη μέρα και την ώρα, που επιθυμούν να κάνουν μαστογραφία.
Είναι γνωστό πως ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε

Ακόμη μία θεραπεία προστίθεται στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του μαστού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση του παράγοντα λαπατινίμπη σε συνδυασμό με έναν αναστολέα αρωματάσης (AI), για τη θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με θετικό στους ορμονικούς υποδοχείς μεταστατικό καρκίνο του μαστού με υπερέκφραση HER2.
«Η θεραπεία θα παρέχει πλέον στις Ελληνίδες ασθενείς που θα κριθούν κατάλληλες για να λάβουν την εν λόγω θεραπεία την πρώτη θεραπευτική επιλογή πρώτης γραμμής που λαμβάνεται αποκλειστικά από του στόματος» δήλωσε ο καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας κ. Βασίλης Γεωργούλιας.
Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού περιλαμβάνει τα στάδια της νόσου, κατά τα οποία

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Ο μητρικός θηλασμός μειώνει κατά 7% τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού μειώνεται κατά 7% στις γυναίκες που θηλάζουν 6-7 μήνες, ενώ η έγκαιρη διάγνωση της νόσου με τη μαστογραφία «χαρίζει» ζωή καθώς ανεβάζει το ποσοστό επιβίωσης στο 90%.


Τα παραπάνω επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα "Η Πρόληψη Σώζει Ζωές: έλα..άκουσε...αποΣΤΗΘΙΣΕ" που διοργάνωσε η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ στο πλαίσιο του «Μήνα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού».
Κάθε χρόνο στη χώρα μας 1500 γυναίκες προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού. Ο μητρικός

Νέα μοριακή εξέταση για τον καρκίνο του μαστού

Ένα νέο επαναστατικό σύστημα εντοπισμού του καρκίνου του μαστού σε πολύ πρώιμο στάδιο, ανέπτυξαν ευρωπαίοι επιστήμονες. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι εντοπίζει έως και δύο χρόνια νωρίτερα τον όγκο και έτσι το ποσοστό ίασης αυξάνει σημαντικά. Πρόκειται για ένα σύστημα απεικόνισης με τη χρήση τομογράφου ποζιτρονίων, που εντοπίζει τον όγκο ένα με δύο χρόνια πριν γίνει ορατός με τη μέθοδο της μαστογραφίας, που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα.
Το ΜΑΜΜΙ (από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων μαστογραφία με μοριακή απεικόνιση) αναπτύχθηκε από οκτώ ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρείες με αντικείμενο την ιατρική ογκολογία, το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και το σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
Η συσκευή χρησιμοποιείται στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στο Άμστερνταμ, ενώ η κλινική του δοκιμή έγινε σε 50 ασθενείς στο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Σύντομα, θα εγκατασταθεί σε

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Επεμβάσεις στον προστάτη: Κρυοθεραπεία, Υψηλής ρυθμικής συχνότητας-εστίασης διορθικός υπέρηχος, Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Νέες θεραπείες (εστιακές) για τον καρκίνο του προστάτη επιτρέπουν τη διατήρηση του οργάνου που πάσχει.

«Τα τελευταία χρόνια, η ουρολογική χειρουργική γνώρισε αληθινή επανάσταση, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη και του νεφρού», τονίζει ο ανδρολόγος, διευθυντής του Ουρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ» και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας κ. Νίκος Αντωνίου.

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Χρησιμοποιείται τοπικά η ψύξη, για να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα. Πρόκειται για την «τρίτη γενιά» κρυοθεραπείας.

Τεχνική. «Τοποθετoύνται 5 με 20 βελόνες κρυοθεραπείας μέσα από το δέρμα του περινέου, κατευθυνόμενες με διορθικό υπέρηχο», περιγράφει ο κ. Αντωνίου. Με τη χρήση του αερίου αργού επιτυγχάνονται θερμοκρασίες έως και -40 βαθμών C επί δέκα λεπτά. Ακολουθεί μία σύντομη περίοδος θέρμανσης των ιστών με ήλιον και ο

Τεχνικές Aκτινοθεραπείας στο Kαρκίνο του Oρθού

Η τοπικά εκτεταμένη νόσος μπορεί να εξαπλωθεί διηθώντας το πυελικό τοίχωμα, την ουροδόχο κύστη, τον προστάτη στους άντρες και τον κόλπο στις γυναίκες ενώ σε όλους τους ασθενείς είναι συνήθης η επέκταση της νόσου στον προïερό χώρο. Ακολουθεί η επέκταση της νόσου μέσω των λεμφαδένων.

Ο ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της ανατομίας της περιοχής, της φυσικής πορείας της νόσου αλλά και των ανατομικών απεικονιστικών μεθόδων όπως η αξονική τομογραφία, η μαγνητική και η ποζιτρονιακή τομογραφία (PET).

Η πολύπλευρη προσέγγιση του καρκίνου του ορθού με τα νέας τεχνολογίας φάρμακα και τις

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Κατά λάθος χορήγηση υπερβολικής ακτινοθεραπείας έβλαψε ασθενείς

Προβλήματα στη λειτουργία ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων που οφείλονταν σε ανθρώπινο λάθος ή αμέλεια, είχαν ως αποτέλεσμα να χορηγηθεί υπερβολική δοσολογία ακτινοβολίας σε ασθενείς σε νοσοκομεία των ΗΠΑ. 

Ωστόσο, στη χώρα μας, σύμφωνα με τους Έλληνες ακτινολόγους, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς υπάρχουν μόνο τρία ανάλογα μηχανήματα και αυτά σε ιδιωτικά θεραπευτήρια τα οποία συντηρούνται και ελέγχονται ενδελεχώς από ειδικούς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα των New York Times, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Σκύλοι θεραπείας μειώνουν το άγχος πριν τη μαγνητική τομογραφία

Οι σκύλοι θεραπείας μπορούν να βοηθήσουν στο μετριασμό του άγχους των ασθενών πριν την εξέταση μαγνητικής τομογραφίας, ανακάλυψαν ερευνητές.

Η ανησυχία εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία. Η δυσφορία μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή ποιότητα εικόνας επειδή οι ασθενείς μπορεί να κινούνται ή επειδή η εξέταση τελειώνει πρόωρα, εξηγούν οι ερευνητές.
Αγχολυτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χαλάρωση των ασθενών, αλλά σκύλοι θεραπείας προσφέρουν εναλλακτική αγωγή με λιγότερες πιθανές παρενέργειες, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Η έρευνα περιέλαβε 34 ασθενείς που θα υποβάλλονταν σε μαγνητική τομογραφία ως εξωτερικοί

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Καρκίνος των ωοθηκών : Αίτια, Συμπτώματα, Διάγνωση, Πρόληψη, Θεραπεία και Πρόγνωση


Παρ' ότι ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί μόνο το 20% όλων των κακοηθειών των γυναικείων οργάνων, εντούτοις είναι ο πλέον θανατηφόρος από όλα τα κακοήθη νοσήματα του γυναικολογικού συστήματος. Αυτό συμβαίνει λόγω της δυσκολίας διάγνωσης του καρκίνου στα αρχικά του στάδια. Η μέση ηλικία εμφάνισης της νόσου είναι αυτή των 55 ετών.

Αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου:

Ηλικία: η νόσος μπορεί να παρουσιαστεί σε όλες τις ηλικίες, αυξάνεται όμως δραματικά με την πρόοδο του χρόνου.
Κληρονομικότητα: υπάρχει κληρονομική προδιάθεση στην πάθηση αυτή, ειδικά σε οικογενή καρκίνο των ωοθηκών, ορισμένες κληρονομικές παθήσεις του εντέρου, όπως και στον καρκίνο

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Ακτινοθεραπεία-εξπρές για καρκίνο του μαστού

Μια πρωτοποριακή θεραπεία-εξπρές για τον καρκίνο του μαστού υπόσχεται να σώσει πολλές ασθενείς από την ταλαιπωρία των επαναλαμβανόμενων επισκέψεων στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία.

Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά εντοπισμένη εκπομπή ακτίνων επί μισή ώρα για μία μόνο φορά στην περιοχή του όγκου και κλινικές δοκιμές της δείχνουν ότι είναι αποτελεσματική.
Η νέα θεραπεία προορίζεται για γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού οι οποίες έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης του όγκου τους. Έχει σχεδιαστεί ώστε να σκοτώνει καρκινικά κύτταρα τα οποία μπορεί να έχουν απομείνει στον μαστό.
Σήμερα οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού υποβάλλονται συνήθως μετά την επέμβαση σε

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Μέθοδοι Διάγνωσης Καρκίνου Του Μαστού


Κλινική εξέταση

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει
- την λήψη ιστορικού
- την επισκόπηση μαστών
- την ψηλάφηση

Μαστογραφία

Η μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού με ειδικό μηχάνημα που λέγεται μαστογράφος. Είναι η εξέταση που αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει από μόνη της το μεγαλύτερο ποσοστό αξιοπιστίας για την ύπαρξη καρκίνου του μαστού και να διαπιστώσει καρκίνο του μαστού σε πολύ αρχικό στάδιο, δηλ. όταν το μέγεθος του είναι λίγα χιλιοστά, όταν δηλ. ούτε η ίδια η γυναίκα, αλλά ούτε και ο ιατρός της μπορούν να ψηλαφίσουν. Σε μαστογραφία

Κινδυνεύουμε από το απεμπλουτισμένο ουράνιο, που φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί στην Λιβύη;


Η ραδιενέργεια επιδρά στον οργανισμό μας αθροιστικά. Δεν μας φτάνει η Φουκουσίμα που επιβαρύνει την βιόσφαιρα με ραδιενεργό σκόνη, έχουμε και στην γειτονιά μας και την Λιβύη. Είναι γνωστό πόσο συχνά έρχεται σκόνη από την Λιβύη και πώς βρέχει όπως πρόσφατα λάσπη που έχει μεταφερθεί από την Αφρική με τον αέρα.


Θα προσπαθήσω εδώ να παραθέσω μερικά στοιχεία έτσι για να γίνει κατανοητό πόσο επικίνδυνη

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Η μαστογραφία και ο κίνδυνος της ακτινοβολίας με ακτίνες Χ


 Το όφελος της μαστογραφίας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τον κίνδυνο της ακτινοβολίας που χορηγείται.
Ο φόβος του κινδύνου της ακτινοβολίας που χορηγείται κατά τη μαστογραφία δεν πρέπει να αποτρέπει τς γυναίκες από τη διενέργεια της εξέτασης.
Ο κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου του μαστού εξαιτίας της ακτινοβολίας που χορηγείται κατά τη μαστογραφία είναι ελάχιστος σε σύγκριση με το όφελος που προσφέρει η μαστογραφία, δηλαδή τις ζωές που σώζει λόγω έγκαιρης ανίχνευσης καρκίνου του μαστού.
Τα ενδιαφέροντα πιο πάνω συμπεράσματα προέκυψαν από μια ενδιαφέρουσα εργασία Καναδών γιατρών στο Τορόντο του Καναδά.
Συχνά οι γυναίκες αλλά και αρκετοί γιατροί, δικαιολογημένα ανησυχούν για τους κινδύνους που δημιουργούν οι επαναλαμβανόμενες εξετάσεις μαστογραφίας.
Η ιονίζουσα ακτινοβολία Χ που χρησιμοποιείται στη μαστογραφία είναι δυνατόν

Κίνδυνος επανεμφάνισης καρκίνου λόγω ακτινοβολίας

Τα θύματα της έκρηξης ατομικής βόμβας που είχαν την τύχη να ξεπεράσουν τον καρκίνο, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν ξανά τη νόσο, ανακοίνωσαν αμερικανοί επιστήμονες σε μία μελέτη που δίνει νέα διάσταση στη σχέση ανάμεσα στην καρκινογένεση και την έκθεση στην ακτινοβολία.

Τα συγκεκριμένα επιστημονικά ευρήματα είναι σημαντικά γιατί οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες που έλαβαν από τους επιζήσαντες της ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία για να προβλέψουν τους κινδύνους από την έκθεση στην ακτινοβολία από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και από τις

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Γυναίκες αρνούνται την MRI μαστού λόγω κλειστοφοβίας


breast_check_bw
Έως και 42% των γυναικών που διατρέχουν μέτριο ή υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού αποφασίζουν να μην υποβληθούν στο συνιστώμενο έλεγχο με μαγνητική τομογραφία (MRI), ακόμη και όταν τους προσφέρεται δωρεάν, αναφέρουν Αμερικανοί ερευνητές.
Η μαγνητική τομογραφία μαστού μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του πρώιμου σταδίου καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου που τείνουν να αναπτύσσουν τη νόσο νωρίτερα από τις γυναίκες που δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.
Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Radiology, εντάχθηκαν 1.215 γυναίκες με μέτριο ή

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Οστεοπόρωση στα παιδιά: συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία

H οστεοπόρωση στα παιδιά

Τα οστά από την γέννησή μας συνεχώς μεταβάλλονται. Η παιδική και εφηβική ηλικία είναι πολύ σημαντική στιγμη για τον σκελετό μας, καθώς κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου συμβαίνει ραγδαία ανάπτυξη των οστών και παρατηρείται τόσο αύξηση στο μέγεθος όσο και στην αντοχή τους.
Η οστεοπόρωση σε παιδιά ή εφήβους είναι μια ασυνήθιστη κατάσταση. Συμβαίνει είτε ως αποτέλεσμα κάποιων παθήσεων είτε από φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία τους όπως τα κορτικοστεροειδή. Ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει υποκείμενη ασθένεια ή δεν εντοπίζεται ασθένεια, η διάγνωση είναι η ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση.

Η οστεοπόρωση που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μιας άλλης ασθένειας